Grußwort zum Jubiläum - Aloys Steppuhn

Grußwort des Landrates a.D. des Märkischen Kreises - Aloys Steppuhn

20 Jahre Partnerschaft zwischen dem Kreis Ratibor und dem Märkischen Kreis ist ein bemerkenswertes Jubiläum, zu dem ich sehr herzlich gratuliere! Leider fällt dieses Jubiläum in eine Zeit, in der aufgrund der Corona-Pandemie unbeschwerte Feiern kaum möglich sind. Mir wäre es eine Herzensangelegenheit gewesen, die Initiatoren und Wegbereiter und -begleiter dieser Partnerschaft wiederzusehen und hoffe, dass dies bald wieder  möglich sein wird.

Die Intention und die Anbahnung der Partnerschaft zwischen unseren Kreisen ist in der Vorlage für den Kreistag des Märkischen Kreises 20.02.2001 sehr gut beschrieben. Dort heißt es u.a.:

„Vor dem Hintergrund der geplanten Osterweiterung der Europäischen Union war im November 1999 auf Einladung des Landkreistages NW eine Delegation polnischer Landräte aus den neu geschaffenen Kreisen der Wojewodschaft Schlesien in Nordrhein-Westfalen zu Gast. Ziel dieses Besuches war, den polnischen Landräten einen Einblick in die kommunale Selbstverwaltung der Kreise in NW zu geben und Kontakte anzuknüpfen. Durch Vermittlung von Herrn Muschiol, Kreisvorsitzender des Bundes der Vertriebenen , erfolgte im März 2000 eine erste Kontaktaufnahme mit dem Landrat des Kreises Ratibor, Herrn Dr. Marek Bugdol, der sehr an einer Verbindung zum Märkischen Kreis interessiert war.“

Nach gegenseitigen Besuchen der Landräte und von Delegationen beider Kreise haben sich in der Sitzung am 07.12.2000 „alle im Kreistag vertretene Fraktionen die positiven Aspekte der zum  begründenden Partnerschaft hervorgehoben und sich einmütig positiv dafür ausgesprochen.“

Zwei Kernziele sollten mit dieser Partnerschaft erreicht werden. Dieses waren zum einen Hilfestellungen  bei der Entwicklung effizienter und bürgernahen Verwaltungsstrukturen auf der Kreisebene aber auch – und viel wichtiger – die Zusammenführung von Menschen, vor allem der Jugend, um noch bestehende Vorurteile abzubauen und durch gegenseitiges Kennenlernen die Verständigung zu fördern.

Beide Ziele sind nach meiner Einschätzung bis heute in hervorragender Weise erfüllt worden. Die ersten 10 Jahre dieser Partnerschaft  habe ich als Landrat im aktiven Dienst mit begleiten dürfen und mich in Besuchen vor Ort von der großen Gastfreundschaft der Menschen im Kreis Ratibor überzeugen können. Zugleich habe ich mich auch immer über Gäste aus Ratibor gefreut, die ebenfalls eine herzliche Aufnahme im Märkischen Kreis erfahren haben.

Ich bin heute sehr dankbar über die unzähligen persönlichen Begegnungen und die Bereitschaft vieler Märker, diese Partnerschaft nach Kräften zu unterstützen:und mit zu tragen:  ich denke da an die Landfrauen, Sportvereine wie der Schwimmverein Werdohl mit  den Eheleuten Guda, die seit vielen Jahren Schwimmfeste auch mit Gästen vom Schwimmverein Ratibor organisieren, natürlich an Hans-Joachim Muschiol mit seinen schlesischen Freunden, den Sauerländischen Gebirgsverein mit Harald Kahlert und seinen Wanderfreunden – und viele, viele mehr!

Ich appelliere an die heutigen Verantwortungsträger in Politik und Verwaltung, diese Partnerschaft weiterhin mit Leben zu erfüllen! Wir alle erleben die mit bereits 76 Jahren bisher längste Friedensperiode in Mitteleuropa. Auch wenn es uns inzwischen so vorkommt: Demokratie, Frieden und Freiheit sind keine Selbstverständlichkeit! Wir müssen lernen, unsere gemeinsamen Werte in einem vereinten Europa zu leben und zu verteidigen. Eine Partnerschaft wie die zwischen dem Märkischen Kreis und dem Kreis Ratibor gibt uns die gute Möglichkeit, auf unserer kommunalen Ebene über alle Themen zu sprechen. Meine Erfahrung daraus ist: in den meisten Fällen denken wir gleich!

Partner- und Freundschaften leben neben der persönlichen Begegnung und dem direkten Austausch von Mensch zu Mensch auch von ihren Impulsgebern. In diesem Sinne appelliere ich an die Herren Landräte Grzegorz Swoboda und Marco Voge: Machen Sie diese Partnerschaft zu Ihrer persönlichen Angelegenheit und pflegen, fördern und unterstützen Sie diese Partnerschaft für die Menschen in unseren beiden Kreisen!

In diesem Sinne freue ich mich darauf, auch in den nächsten Jahren die weitere Entwicklung der Partnerschaft zwischen dem Kreis Ratibor und dem Märkischen Kreis weiter aktiv mit verfolgen zu dürfen und hoffe auf ein Wiedersehen im kommenden Jahr, und nicht erst zum 25. Jubiläum, in Ratibor!

Aloys Steppuhn

Landrat a.D. des Märkischen Kreises von 1999 - 2009 

20-lecie partnerstwa Powiatu Raciborskiego i Powiatu Märkischer jest znaczącym jubileuszem, którego serdecznie gratuluję. Niestety przypada ono na czas, w którym z powodu pandemii Coronawirusa beztroskie świętowanie jest prawie niemożliwe. Potrzebą mego serca jest ponowne spotkanie z inicjatorami, pionierami i orędownikami tego partnerstwa i mam nadzieję, że wkrótce będzie to możliwe.

Zamiar a także zainicjowanie partnerstwa pomiędzy naszymi powiatami zostały dokładnie zapisane w dokumentach posiedzenia Rady Powiatu Märkischer z 20.02.2001 roku. Można przeczytać w nich między innymi: „W związku z planowanym rozszeżeniem Unii Europejskiej na wschód, na zaproszenie sejmiku Nadrenii-Północnej Westfalii, w listopadzie 1999 roku gościła delegacja polskich starostów nowopowstałych powiatów wojewodztwa śląskiego. Celem tej wizyty było umożliwienie polskim starostom poznania lokalnych samorządów oraz nawiązania kontaktów. Za pośrednictwem powiatowego przewodniczącego Związku Uchodźców, pana Muschiola, w marcu 2000 roku udało się pierwszy raz skomunikować ze starostą powiatu raciborskiego, dr Markiem Bugdolem, który bardzo się zainteresował współpracą z powiatem Märkischer.”

Po wzajemnych wizytach starostów i delegacji obydwu powiatów, na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 7 Grudnia 2000 roku „wszystkie ugrupowania podkreślały pozytywne aspekty uzasadniające zawiązanie partnerstwa i jednogłośnie wyraziły dla niego poparcie”.

Partnerstwu miały przyświecać dwa główne cele. Z jednej strony chodziło o pomoc w tworzeniu skutecznych i zorientowanych na obywatela struktur administracyjnych na poziomie powiatu, ale także - co jest o wiele ważniejsze - o zbliżanie ludzi, zwłaszcza młodych, o przełamywanie istniejących jeszcze uprzedzeń i budowanie zrozumienia poprzez wzajemne poznawanie się. Obydwa te cele zostały według mnie w doskonały sposób osiagnięte.

W czasie pierwszych 10-ciu lat tego partnerstwa w czynnej służbie jako starosta, miałem okazję przekonać się o dużej gościnności mieszkańców powiatu raciborskiego, jednocześnie cieszyły mnie też zawsze wizyty naszych gości z Raciborza, którzy równie ciepło przyjmowani byli w powiecie Märkischer.

Dziś jestem bardzo wdzięczny za niezliczone osobiste spotkania i gotowość wielu mieszkańców Märkischer do wspierania tego partnerstwa najlepiej jak potrafią: mam tu na myśli panie z Kół Gospodyń Wiejskich, kluby sportowe takie jak Klub Pływacki z Werdohl na czele z Państwem Guder, którzy od wielu lat organizują zawody pływackie z udziałem gości z klubu pływackiego z Raciborza, oczywiście pana Hansa-Joachima Muschiola i jego śląskich przyjaciół, Sauerlandzkie Stowarzyszenie Górskie z panem Haraldem Kahlerem i jego wędrowcach oraz wielu, wielu innych!

Apeluję do wszystkich odpowiedzialnych za dzisiejszą politykę i administrację, aby umacniać to partnerstwo! Przeżywamy wszyscy najdłuższy jak dotąd, bo ponad 76-letni okres pokoju w Europie środkowej. Nawet jeśli tak się wydaje to demokracja, pokój i wolność nie są wcale oczywistością! W zjednoczonej Europie musimy nauczyć się żyć opierając się na naszych wspólnych wartościach i ich bronić. Partnerstwo takie jak to pomiędzy Märkischer Kreis a Powiatem Raciborskim daje nam dobrą okazję do rozmów na wszystkie tematy na naszym lokalnym szczeblu a z mojego doświadczenia wiem, że w wielu kwestiach myślimy tak samo!

Partnerstwa i przyjaźnie rozwijają się nie tylko dzięki osobistym spotkaniom i bezpośredniej wymianie doświadczeń, ale także dzięki motywacji innych. W związku z tym zwracam się do starostów Grzegorza Swobody i Marco Voge: Niech to partnerstwo będzie Waszym osobistym wyzwaniem, pielęgnujcie, promujcie i wspierajcie Je z myślą o mieszkańcach z obu naszych powiatów!

Mając to na uwadze, cieszę się na to, by również w nadchodzących latach aktywnie śledzić dalszy rozwój partnerstwa między Powiatem Raciborskim a Märkischer Kreis i mam nadzieję na spotkanie w Raciborzu już w przyszłym roku a nie dopiero z okazji 25-lecia współpracy.

Aloys Steppuhn

Starosta Märkischer Kreis w latach 1999 - 2009

Zuletzt aktualisiert am: 29.09.2021