Grußwort zum Jubiläum - Thomas Gemke

Grußwort des Landrates a.D. des Märkischen Kreises - Thomas Gemke

Klein ist die Welt - Partnerschaft ist eine Herzensangelegenheit

Der erste Kontakt in den Kreis Ratibor war ganz privat. Die Realschule Balve pflegte schon vor der offiziellen Partnerschaft einen Schüleraustausch mit der Schule in Tworkau im Kreis Ratibor.

Eine Woche wohnte unser Austauschschüler, Lukas, bei uns. Mein Sohn Stephan war eine Woche Gast in Tworkau, bei der Familie Swoboda. Was damals noch niemand ahnte:  der Bruder unseres Austauschschülers ist der heutige Landrat, Grzegorz Swoboda, - klein ist die Welt!

Die Partnerschaft mit dem Kreis Ratibor bleibt für mich immer eine Herzensangelegenheit. Natürlich ist diese Partnerschaft nur ein kleiner Stein im großen Mosaik Europas. Aber jeder Stein ist in einem Mosaik wichtig.

Deutschland hat in der Geschichte Polen viel Leid zugefügt. Umso wichtiger sind Partnerschaften zwischen polnischen und deutschen Kreisen und Städten. Es geht um Versöhnung zwischen den Völkern und Verständnis zwischen den Menschen. Dazu tragen die vielen Begegnungen zwischen den Menschen bei, die es ohne Partnerschaft nicht gäbe.

Unvergessen ist mir ein Abend in einer Döner-Gaststätte in Rudy geblieben. Spontan hatten sich die Delegationen nach dem offiziellen Programm dort zum Piwo getroffen. Die Anwesenheit gerade von uns Deutschen stieß bei einigen Jugendlichen auf wenig Sympathie. Nach anfänglicher Distanz haben alle zusammen das ein oder andere Piwo getrunken. Bei der herzlichen Verabschiedung war klar: die deutsch-polnische Freundschaft hat einige Freunde gewonnen.

Beeindruckend fand ich das gemeinsam herausgegebene Buch „Spotkania“ - Begegnungen. Je 24 Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis Ratibor und dem Märkischen Kreis berichteten aus ihrem Leben. Schnell konnte man feststellen: die Hoffnungen, Erwartungen und Sorgen sind doch sehr ähnlich. Uns prägen vergleichbare Lebensumstände in der Mitte Europas.

Es geht darum Menschen zu verbinden, Brücken zu bauen und Vorurteile abzubauen. Ich bin sehr dankbar, dass ich als Fraktionsvorsitzender der CDU schon bei der Gründung dabei war und als Landrat die Partnerschaft immer mit Leben erfüllen durfte. Die Gastfreundschaft unserer polnischen Freundinnen und Freunde hat mich immer beeindruckt.

Ich bin sehr dankbar dafür, dass mir im Jahr 2016 der Kreis Ratibor den Titel „Zasluzony dla powiatu raciborskiego“ verliehen hat.

Der Partnerschaft wünsche ich viele, viele weitere erfolgreiche Jahre, die von den Begegnungen der Menschen geprägt werden.

 

Thomas Gemke

Landrat des Märkischen Kreises von 2009-2020

Świat jest mały - partnerstwo to sprawa serca

Pierwszy kontakt z powiatem raciborskim był całkiem osobisty. Szkoła średnia w Balve jeszcze przed oficjalnym podpisaniem partnerstwa prowadziła wymianę uczniów ze szkołą w Tworkowie w powiecie raciborskim. Łukasz był jednym z uczniów, który w ramach tej wymiany mieszkał przez tydzień u nas. Nasz syn Stephan był z kolei na wymianie w Tworkowie u rodziny Swoboda. Czego wtedy jeszcze nikt nie mógł przewidzieć: brat naszego polskiego gościa to dzisiejszy starosta powiatu raciborskiego, Grzegorz Swoboda - świat jest mały!

Partnerstwo z powiatem raciborskim na zawsze pozostanie bliskie memu sercu. Oczywiście jest ono tylko małym kamyczkiem w wielkiej mozaice Europy, ale w mozaice każdy kamień jest ważny.

Niemcy przysporzyły Polsce wiele cierpienia w historii, dlatego partnerstwa między polskimi i niemieckimi powiatami oraz miastami odgrywają tak wielką rolę. Chodzi o pojednanie między narodami i zrozumienie międzyludzkie a wpływ na to mają liczne spotkania, które bez partnerstwa nie byłyby możliwe.

Niezapomniany jest dla mnie jeden z wieczorów w restauracji w Rudach, gdzie po oficjalnym programie delegacje udały się spontanicznie na piwo. Zwłaszcza obecność nas, Niemców, spotkała się tam z dezaprobatą pewnej młodzieży. Po skróceniu dystansu natomiast, wszyscy wypiliśmy jedno a nawet więcej piw już w swoim towarzystwie a podczas serdecznego pożegnania okazało się, że przyjaźń niemiecko-polska zdobyła nowych sprzymierzeńców.

Duże wrażenie wywarła na mnie wspólnie wydana książka "Spotkania" („Begegnungen”). Dwudziestu czterech mieszkańców z powiatów raciborskiego i Märkischer opowiedziało o swoim życiu. Z łatwością można było wyciągnąć wniosek, że nasze nadzieje, oczekiwania i obawy są bardzo podobne. Jesteśmy ukształtowani przez porównywalne warunki życia w środku Europy.

Chodzi o łączenie ludzi, budowanie mostów i przełamywanie uprzedzeń. Jestem bardzo wdzięczny, że jako przewodniczący grupy parlamentarnej brałem udział w tworzeniu partnerstwa a jako starosta było mi dane je wzmacniać. Gościnność naszych polskich przyjaciółek i przyjaciół zawsze mnie zachwycała.

Jestem bardzo wdzięczny za uhonorowanie mnie w 2016 roku tytułem „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.

Partnerstwu życzę jeszcze wielu, wielu pomyślnych lat, umacnianych spotkaniami ludzi.

Thomas Gemke

Starosta Märkischer Kreis
w latach 2009 - 2020

Thomas Gemke
Zuletzt aktualisiert am: 29.09.2021